Mājas > Jaunumi > Saturs

Drošības ekspluatācijas noteikumi un kausa lifta novēršanas metodes

Aug 31, 2019

Kausa elevatora darbības drošības noteikumi

1. Neatveriet novērošanas durvis, galvas vāku un apkopes durvis uz kausa elevatora korpusa, kad kausa lifts darbojas. Nesāciet kausu liftu, kad novērošanas durvis, galvas vāks un sēdekļa apkopes durvis ir atvērtas;

2. Atverot piekļuves durvis kausa elevatora pamatnei, lai notīrītu materiālus, pārliecinieties, vai aprīkojums ir nogriezts, un sazinieties ar centrālo vadības telpu;

3. Nelieciet roku pamatnē. Izrakt materiālus ar instrumentiem, lai novērstu miesas bojājumus, ko rada spainīša lifta pagriešana;

4. Kad spaiņa lifta josta aizslīd aizsprostojuma vai citu iemeslu dēļ, avārijas stāvoklī kausa liftu izslēdz, lai drošības jostas pārkaršana neizraisītu ugunsgrēku vai putekļu eksploziju;

5. Reizi mēnesī pievelciet kausa skrūves, lai spaiņi neizkristu un nesabojātu aprīkojumu;

6. Kausa lifta jostas nomaiņu un nospriegošanu veic pieredzējis remontētājs vai pieredzējušas personas vadībā.


Biežākās kļūdas un problēmu novēršanas metodes:


图片.jpg